Tag Archives: จัดงานบูธสินค้า

LEO Play

ร้านเพชรการสุรา _7390

Exibition

เวที 004

จัดชิม คาลพีส แลคโตะ

Cafe-download-22841212015049

Moccona Thailand visited

396

Mr.Harnjan ประธานบริษัทมอคโคน่าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ มาตรวจเยี่ยมงานมอคโคน่าประเทศไทย ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา

Road show OLX

OLXLogo

  ตระเวนออกบูธไปพบกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลการใช้งานOLX  

ผลิตภัณท์เจ้าสัว

logo

ออกบูธอาคารสำนักงานต่างๆให้กับผลิตภัณท์เจ้าสัว