Services

Slide5 Slide8 Slide17 Slide22 Slide30 Slide48 บริษัท เพาเวอร์ภา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Power Pa International Co., Ltd)
ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานด้านผลิตและจัดการงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ในทุกรูปแบบทั่วประเทศ และในอนาคตอันใกล้นี้ เพาเวอร์ภา จะขยายตลาดไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และนอกเหนือจากการจัดงานอีเว้นท์แล้ว เพาเวอร์ภา ยังมีบริการด้านการพีอาร์สินค้า ออกแบบสื่อ เช่น การออกแบบสินค้า ออกแบบบูธ ออกแบบป้ายโฆษณาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่

โดยบริการของเราสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
- กิจกรรมส่งเสริมการขาย
- สิ่งสนับสนุนการขาย

กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่
- การจัดงานแสดงสินค้าและการเปิดตัวสินค้า
- การจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน งานสัมมนา กิจกรรมสัมมนา กิจกรรม Walk Rally ทั้งในและนอกสถานที่
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประกอบไปด้วย การลด แลก แจก แถม และประสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวสินค้า
- จัด Display สินค้าในร้านแบบ MT ในเทศกาลงานแสดงสินค้าต่าง ๆ
- จัดหา Pretty และพนักงานแนะนำสินค้า
- จัดทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างอ ๆ (Banner , Standy , POP)
- จัดทำ Demonstration ใน MT และ TT

สิ่งสนับสนุนการขาย ได้แก่
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
- การจัดส่งสื่อและอุปกรณ์รวมถึงการวางแผนงานสื่อ
- การอบรมพนักงานและการส่งพนักงานเข้าพื้นที่เพื่อโปรโมทสินค้า ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
- การเก็บรักษาสินค้า Premium และอุปกรณ์
- การบันทึกข้อมูลลูกค้าที่สนใจ , ข้อมูลยอดขายสินค้าและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ
- การติดตามและวัดประสิทธิภาพของพนักงานที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด
- มีการบันทึก VCD งานกิจกรรมทั้งหมดหมด
- มีการสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดงานกิจกรรมแต่ละครั้ง และสรุปผลในรูปแบบ Soft File และ Hard Copy

ตัวอย่างงานที่ เพาเวอร์ภา ได้รับมอบหมาย

power pa services m2f    power pa services school booth

 

สนใจข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 02-294-7100
Email Address : tawatchai@powerpa.co.th

 

If you’ve been through several stressful times in your lifetime, you surely understand how difficult it’s to get the motivation to write even one essay. For this reason, it’s clear how some people today start looking for essay writing services to assist them finish what has to be completed in a rush. Alas, many online and offline businesses try to capitalize on the necessity for informative article helpers by promising essay conclusion solutions. But if you are confronted with an urgent demand for essay assistance, you should exercise caution in choosing the very best essay helper to suit your needs. Listed below are several steps Which You Can follow so paper writing service as to Ensure That you choose the best essay writer for your own needs:

The Last 20 Posts