Tag Archives: จัดประชุมสัมมนา

AirAsia Travel Fair @Pattaya

P_20160130_142535

อีกหนึ่งบริการที่คุณไม่ทราบ จากเพาเวอร์ภา

1383013341477

  เราเป็นตัวกลางที่จะนำท่านเข้าสู่ทุกภูมิภาค โดยผ่านทางผู้นำชุมชน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และประธานสมาคมหรือหอการค้าต่างๆ

จัดหา Pretty

fah saii feature

เป็นอีกหนึ่งงานที่ทาง Power Pa มีความภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะการทำงานที่ผ่านมาหลายปีติดต่อกัน เราเป็นออกาไนซ์ที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ ของกลุ่มงานในแขนงนี้ ให้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวตัวผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทลูกค้า

ตัวอย่างงานการจัดประชุมสัมมนา

Toyota_0867

บริษัท PowerPa รับจัดงาน Event จัดประชุม อบรม สัมมนา บูธการแสดงตัวอย่างชิ้นงานก่อนเข้าห้องประชุม