Tag Archives: งานตรุษจีน

AirAsia

1380252185135

  บริการด้านการติดสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ

ตรุษจีนที่ศาลเจ้าปู่-ย่า “เทศกาลโคมแห่งโชคลาภ”

chinese festival 2013 powerpa event

พบกับพวกเรา PowerPa Event ได้ที่งาน "เทศกาลโคมแห่งโชคลาภ" ตรุษจีนปีนี้ที่ศาลเจ้าปู่-ย่า