บริการของเรา Power Pa Events
บริษัท เพาเวอร์ ภา อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการจัดงาน Events ต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ทางการตลาด และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบครัน โดยมีรูปแบบการบริการส่งเสริมการขาย ดังนี้
- จัดงานแสดงสินค้า , เปิดตัวสินค้า - จัดฝึกอบรม สัมมนา , กิจกรรม Walk Rally
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม - จัด Display หน้าร้าน
- จัดหาพริ้ตตี้และพนักงานแนะนำสินค้า - จัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ (Banner , Standy, POP)
- Demostration ใน MT และ TT - ออกแบบบูธแสดงสินค้า
- ออกแบบสินค้า Premium และของที่ระลึก - แจกสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ
ตัวอย่างการจัดงานอีเว้นท์ Events ของ Power Pa