ตัวอย่างงานการจัดประชุมสัมมนา

Toyota_0867

Slide44 Slide45_DSF1125 DSC_0358 WP_20130928_020 Picture 278 Picture 805 Picture 936

รับจัดงาน Event จัดประชุม อบรม สัมมนา บูธการแสดงตัวอย่างชิ้นงานก่อนเข้าห้องประชุม รับออกแบบรูปแบบงานประชุม บริการการ Organize จัดคอนเซ็บงานตั้งแต่ต้นจนจบการประชุมสัมมนา

ตัวอย่างการจัดงานประชุม

รับจัดงาน Event จัดประชุม อบรม สัมมนา บูธการแสดงตัวอย่างชิ้นงานก่อนเข้าห้องประชุม รับออกแบบรูปแบบงานประชุม บริการการ Organize จัดคอนเซ็บงานตั้งแต่ต้นจนจบการประชุมสัมมนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>